Bibliotekarskie peregrynacje

Uwaga bibliotekarze! Oprócz interesujących wystąpień i prezentacji o wykorzystaniu nowych technologii i wizerunku bibliotek, będziemy mieć także możliwość zwiedzenia kilku bibliotek. Zobaczymy zatem nie tylko biblioteki publiczne w Piekarach Śląskich, Gliwicach i Jaworznie, ale także Bibliotekę Akademii Muzycznej w Katowicach i Bibliotekę Muzeum Śląskiego. Aby dobrze przygotować się do tych podróży przedstawiamy krótkie opisy działalności instytucji. Koniecznie warto przeczytać!

photoBiblioteka w Piekarach Śląskich to nie tylko miejsce udostępniania i wypożyczania księgozbioru. Od kilku lat można tam spotkać wolontariuszy europejskich, którzy pracują z czytelnikami w ramach programu Wolontariat Europejski. Organizowane są również spotkania o tematyce podróżniczej, literackiej, językowe. Przyjazny wystrój wnętrza Biblioteki Centralnej i jej filii z sukcesem zachęca piekarskich czytelników do częstych wizyt.

Warto zobaczyć: Instagram MBPkanał na Youtubieprofil na Facebooku

MBP w Gliwicach oferuje czytelnikom wiele ciekawych spotkań, zarówno w Bibliotece Centralnej, filiach jak i w Centrum Handlowym Forum. Jako pierwsza biblioteka w Polsce zorganizowała International Games Day, które cieszy się już popularnością nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Inicjatyw gliwickiej biblioteki nie sposób policzyć, więc zachęcamy do śledzenia jej strony internetowejfanpage’a, konta na Twitterze oraz Pinterescie.

zdjęcieBiblioteka zapewnia dostęp do edukacji, kultury i informacji poprzez multimedialne zasoby oraz przyjazne oparte o nowoczesne technologie usługi, dostosowane do zmieniających się potrzeb użytkowników. Jej bogata oferta spotkań autorskich, warsztatów, prezentacji czy usług znana jest nie tylko mieszkańcom Jaworzna.

MBP w Jaworznie można znaleźć na Facebooku, Twitterze, Instagramieblogu.

 

biblioBiblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą i największą biblioteką muzyczną na Górnym Śląsku. Aktualnie zbiory Biblioteki liczą 140 tys. woluminów, w tym nuty, książki, czasopisma, starodruki, rękopisy, dokumenty życia muzycznego i dokumenty dźwiękowe.

W jej zbiorach znajdują się pamiątki osobiste przedstawicieli Młodej Polski w muzyce: Grzegorza Fitelberga i Ludomira Różyckiego, rękopisy literackie i muzyczne m.in. Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Stefana Kisielewskiego, autograf Franza Liszta, a także kolekcja znaczków pocztowych i ekslibrisów o tematyce muzycznej. Szczególną wartość przedstawia pierwodruk młodzieńczego Poloneza g-moll Fryderyka Chopina, wydanego w Warszawie w 1817 roku przez J. I. Cybulskiego, z własnoręczną dedykacją kompozytora dla J. Białobłockiego.
W obszernych zasobach dokumentów życia muzycznego znajdują się historyczne afisze z XIX wieku. Bogaty jest również zasób rękopisów literackich dotyczących muzyki.

zdjęcieBiblioteka Muzealna jest biblioteką fachową, która wspiera realizację doskonalenia zawodowego pracowników – gromadzony księgozbiór służy przede wszystkim pracownikom Muzeum jako warsztat naukowego opracowania zbiorów. Jednocześnie Biblioteka Muzealna pozostaje otwarta dla osób z zewnątrz i udostępnia innym muzealnikom, ludziom nauki, studentom oraz wszystkim zainteresowanym zbiory prezencyjnie w nowocześnie wyposażonej, przestronnej Czytelni, od wtorku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Biblioteka posiada bogate zbiory – 45 tysięcy woluminów – z zakresu muzealnictwa (opracowania teoretyczne, stany badań z Polski i świata, katalogi wystaw, katalogi zbiorów, przewodniki po muzeach w Polsce i na świecie), szeroko pojętej sztuki (malarstwo, grafika, plakat, rzeźba, fotografia, plastyka nieprofesjonalna, historia  sztuki, estetyka, teatr) , a także materiały z dziedziny archeologii, etnografii, historii, techniki i przemysłu, szeroko rozumianej konserwacji. Ze względu na lokalizację również  górnictwa, architektury, industrializacji, rewitalizacji. Naturalnie w zbiorach Biblioteki znajdują się wydawnictwa dokumentujące działalność edytorską Muzeum Śląskiego w Katowicach. Biblioteka posiada bogate zbiory silesiaców, ciekawą kolekcję wydawnictw zwartych i ciągłych z lat 1800–1950, zgromadzonych w Dziale Zbiorów Dawnych oraz dwadzieścia dwa starodruki.

Biblioteka w ramach międzyinstytucjonalnej wymiany wydawnictw prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z innymi instytucjami kultury – muzeami, bibliotekami, uczelniami artystycznymi, stowarzyszeniami, galeriami w Polsce i na świecie. Partnerstwo realizuje się z ponad 250 instytucjami w kraju oraz blisko 50 z obszaru Europy oraz Ameryki. To niezwykle cenny sposób pozyskiwania publikacji, dokłada się wszelkich starań, by nawiązana współpraca okazała się trwała, a instytucji uczestniczących w wymianie z roku na rok było coraz więcej.