O projekcie

Projekt Polsko-Ukraińskie Spotkania Bibliotekarzy to inicjatywa Biblioteki Śląskiej w Katowicach, która uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ważnym partnerem w realizacji zadania jest Stowarzyszenie Ukraińskiej Biblioteki, które podjęło się zebrania grupy bibliotekarzy i promocji wydarzenia na Ukrainie.

Nasze cele to…

  1. Stworzenie możliwości do kształcenia i wymiany doświadczeń bibliotekarzy z Polski i Ukrainy
  2. Popularyzacja wiedzy o nowych technologiach wykorzystywanych w bibliotekach
  3. Zbudowanie międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych

Zasady współpracy

Polsko-Ukraińskie Spotkania Bibliotekarzy mają charakter innowacyjny ponieważ współpraca pomiędzy uczestnikami odbywać się będzie na zasadzie „peermentoringu”.  Ten model współpracy zakłada zasadę partnerstwa we wzajemnych kontaktach pomiędzy uczestnikami. Każdy z nas może być jednocześnie mentorem i uczniem, gdyż posiadamy wiedzę oraz doświadczenie, które możemy przekazać dalej i także otrzymać je od innych uczestników. Otwartość i wzajemny szacunek będą podstawowymi warunkami współpracy pomiędzy bibliotekarzami. Taka formuła zadania zostaje wprowadzona po raz pierwszy w szkoleniach bibliotekarzy województwa śląskiego.

Temat projektu – nowoczesna biblioteka i nowe technologie

Obszar tematyczny „nowych technologii” jest obszerny i obejmuje zagadnienia: wykorzystania nowych narzędzi internetowych i elektronicznych w bibliotekach, tworzenia strategii marketingowych umożliwiających innowacyjne działania książnic i
kształtowanie ich wizerunku.

Plan działania

W ciągu trzech dni spotkań zostaną wykorzystane następujące formy edukacyjne: prezentacje
polskich i ukraińskich bibliotekarzy, sesje stolików eksperckich oraz seminarium wyjazdowe do trzech wybranych miejskich bibliotek publicznych. Wybrane książnice w województwie śląskim to Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie i Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich, z sukcesem wykorzystują na co dzień nowe technologie w pracy z czytelnikiem oraz podczas wewnętrznych szkoleń i narad.