Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

W obecnym miejscu Orkiestra funkcjonuje od 1 października 2014 roku. Nowy gmach mieści dwie sale koncertowe: wielką na 1,8 tys. miejsc oraz kameralną dla 300 osób. Budynek powstał na terenach poprzemysłowych, należących niegdyś do KOpalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Autorem projektu jest Tomasz Konior z zespołem, akustykę Wielkiej Sali Koncertowej zaprojektował Yasuhisa Toyota z przedsiębiorstwa Nagata Acoustics.

NOSPR znajduje się obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Strona internetowa NOSPR www.nospr.org.pl